Ścieżka Cambridge

KEY / PET / FCE for Schools

Kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

KEY for Schools

(11-12 lat)

Key for Schools (KEY) jest dowodem, że posiadacz certyfikatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. Jest to kolejny stopniem zaawansowania po Cambridge English Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Key for Schools potwierdza, że uczeń/uczennica potrafi:

PET for Schools

(13-14 lat)

Certyfikat Preliminary for Schools (PET) pokazuje, że uczniowie znają podstawy języka angielskiego i posiadają praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Preliminary for Schools potwierdza, że uczeń/uczennica potrafi

FCE for Schools

(14-15 lat)

First (FCE) jest egzaminem na poziomie B2 średniozaawansowanym i jego certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

First for Schools potwierdza, że uczeń/uczennica potrafi:

Przyjmujemy zapisy na lekcje języka angielskiego w grupie.